Faktura proforma

Pojęcie faktury proforma nie jest znane w polskim prawodawstwie, jednak dokument ten dosyć często występuje w obrocie gospodarczym. Wystawiana jest najczęściej w przypadku konieczności wpłacenia zaliczki w związku z realizacją zlecenia czy realizacją umowy. Na fakturze proforma znajdują się zazwyczaj wszystkie dane potrzebne do dokonania płatności.

Faktury proforma nie stanowią potwierdzenia zawartych transakcji i pobrania zaliczki. Bardzo istotne jest to, że faktura proforma nie jest dokumentem księgowym. Faktury proforma nie podlegają ewidencji w księgach rachunkowych. Po otrzymaniu zaliczki, wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sprzedający jest zobowiązany do wystawienia normalnej faktury VAT. Dopiero później wystawiona faktura VAT stanowi dokument księgowy, który podlega ewidencji do celów księgowych oraz podatkowych.

Nasuwa się pytanie czy taki dokument może być dowodem istnienia zobowiązania w przypadku przeterminowanych należności, np. dla firmy windykacyjnej? W związku z cechami faktury proforma opisanymi powyżej oraz momentem, w którym zazwyczaj jest wystawiana, czyli przed faktycznym wydaniem towaru czy wykonaniem usługi, dokument ten może być łatwym do podważenia dowodem potwierdzającym istnienie zobowiązania. Oczywiście każdy przypadek należy zawsze rozważyć indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close