Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Jego wysokość nie może być niższa niż 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 par. 1 Kodeksu Pracy).

Kwota dodatku wskazana przez przepisy kodeksu pracy jest wielkością minimalna. Oznacza to, że pracodawca może przyznać pracownikom pracującym w nocy wyższe dodatki. Może to zrobić w:

– układzie zbiorowym pracy,

– regulaminie wynagrodzeń.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej (art. 1518 par. 2 Kodeksu Pracy).

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godziną 21.00 a 7.00 (art. 1517 par. 1 Kodeksu Pracy). We wskazanym przedziale czasowym każdy pracodawca ustala porę nocną obowiązującą w zakładzie pracy.

Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej w 2012 r. (Dodatek za 1 godzinę w PLN)

Styczeń

(1500 / 168) x 20% = 1,79

Luty

(1500 / 168) x 20% = 1,79

Marzec

(1500 / 176) x 20% = 1,70

Kwiecień

(1500 / 160) x 20% = 1,88

Maj

(1500 / 168) x 20% = 1,79

Czerwiec

(1500 / 160) x 20% = 1,88

Lipiec

(1500 / 176) x 20% = 1,70

Sierpień

(1500 / 176) x 20% = 1,70

Wrzesień

(1500 / 160) x 20% = 1,88

Październik

(1500 / 184) x 20% = 1,63

Listopad

(1500 / 168) x 20% = 1,79

Grudzień

(1500 / 152) x 20% = 1,97

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close