Do 29.02.2012 r. zawiadom ZUS o zarobkach emerytów i rencistów

Każdy pracodawca ma obowiązek przesłać do 29.02.2012 r. do ZUS zaświadczenie o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów w 2011 r., którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Przychód ww. osób może wpłynąć na zawieszenie lub zmniejszenie ich rent i emerytur.

Obowiązek ten spoczywa na pracodawcach zatrudniających ww. pracowników na podstawie:

  • umów o pracę,
  • umów zlecenia,
  • umów agencyjnych,
  • oraz innych umów o świadczenie usług,
  • a także otrzymywanego zasiłku chorobowego i opiekuńczego,
    od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Nie ma jednolitego wzoru zaświadczenia, jednak powinno ono zawierać zestawienie uzyskanych przychodów w rozbiciu na miesiące oraz łączną roczną kwotę przychodów.

Zaświadczenie powinno być sporządzone dla ZUS oraz dla pracownika, którego ono dotyczy. Można je dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close