Deklaracje rozliczeniowe składane do końca stycznia 2013 r.

Do końca stycznia zarówno osoby fizyczne jak i prawne występujące w roli płatnika lub podatnika mają czas na terminowe złożenie m.in. deklaracji:

PIT-28 deklaracja z tyt. zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-16A deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-19A deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-4R deklaracja dot. płatników dokonujący wypłat należności m.in. ze stosunku pracy, umów zlecenia czy umów o dzieło mają obowiązek złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-8AR deklaracja dot. płatników zobowiązanych do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat (świadczeń) z tyt. dywidend, odsetek, wygranych w konkursach i grach, świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów – wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz od należności osób zagranicznych

CIT-6AR deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych składana przez podatnika

CIT-6R deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Polski deklarację składa osoba prawna (płatnik), która jest obowiązana do poboru podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach

CIT-10Z deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP uzyskanych z tyt. dywidend , udziału w zyskach, z tytułu należności z praw autorskich lub działalności widowiskowej

ZUS IWA informująca o danych do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close