Czym różni się rachunek od faktury?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą jest dokumentowanie sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
Podatnicy VAT mają obowiązek wystawiać faktury VAT – dokumenty uwzględniające wartość podatku VAT należnego.
Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie posiadają tego statusu – zobowiązani są do wystawiania rachunków, a więc dokumentów nie zawierających podatku VAT.

Rachunek

Dokument rachunku może zostać sporządzony na dowolnym formularzu, jednak zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku z późniejszymi zmianami muszą zostać w nim ujęte poniższe elementy:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer rachunku;
 • imiona i nazwiska (nazwę lub firmę);
 • adresy sprzedawcy i kupującego, bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
 • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług;
 • ceny jednostkowe;
 • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Wystawiać rachunek mogą wyłącznie podatnicy, korzystający ze zwolnienia podmiotowego. Czynny podatnik VAT z chwilą rejestracji traci uprawnienie do wystawiania rachunków, rozpoczynając potwierdzanie czynności opodatkowanych fakturami.

Wystawić je powinni również wszyscy ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a dokonują sprzedaży prywatnie posiadanego majątku. Na żądanie kupującego, w terminie 7 dni od sprzedaż, są oni zobowiązani wystawić rachunek.

Faktura

Do wystawiania faktur VAT w momencie sprzedaży towarów lub świadczenia usług zobligowani są jedynie czynni podatnicy VAT. Zgodnie z § 5. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. faktura powinna zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia i sprzedaży;
 • kolejny numer faktury;
 • dane sprzedawcy i nabywcy (imię i nazwisko, nazwa skrócona, adres, NIP);
 • termin płatności i formę zapłaty;
 • nazwę towaru lub usługi;
 • miarę i ilość sprzedawanego towaru;
 • cenę jednostkową netto;
 • kwoty wszelkich rabatów;
 • wartość netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • stawkę podatku VAT;
 • kwotę podatku;
 • wartość brutto.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close