Amortyzacja sprzętu medycznego

Sprzęt medyczny zaliczany jest do 8 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych, a więc są możliwe następujące metody odpisów amortyzacyjnych:

  • Metoda liniowa – oznacza ona, że odpisów tych dokonuje się aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego, według tej samej stawki, od stałej podstawy, tj. wartości początkowej.
    Stawka amortyzacyjna dla sprzętu medycznego wynosi 20%.
  • Metoda degresywna – dzięki jej zastosowaniu okres amortyzacji jest krótszy niż w przypadku metody liniowej, a ponadto kwota odpisów amortyzacyjnych, zwłaszcza w początkowym okresie amortyzacji, jest wyższa. Podatnik sam decyduje o wysokości współczynnika dla danego środka.
    Maksymalny współczynnik podwyższania podstawowej stawki amortyzacyjnej dla sprzętu medycznego, które są poddane szybkiemu postępowi technicznemu wynosi 2,0.
  • Jednorazowo – w miesiącu oddania do używania środka trwałego, albo w miesiącu następnym.

Podatnik sam dokonuje wyboru metody amortyzacji środków trwałych przed rozpoczęciem amortyzacji.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close