• Do zleconych nam czynności księgowych podchodzimy z maksymalną starannością. Choć nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowo-podatkowej, przez cały czas się szkolimy i rozwijamy.

  • Cena naszych usług księgowych jest dopasowana do Twoich możliwości. Ty decydujesz czy będziemy odbierać dokumenty z Twojego biura, czy też wyślesz nam je pocztą, mailem lub przywieziesz je nam sam. Nasza cena jest składową Twoich oczekiwań, potrzeb i możliwości.

  • Jesteśmy dynamiczni, pełni młodzieńczego entuzjazmu i lubimy to co robimy. Jesteśmy dla Ciebie, po to byś czuł się bezpiecznie. W naszej firmie zawsze jesteś mile widzianym Gościem a zarazem naszym Partnerem.

 

Nieterminowa zapłata składek ZUS

18-10-2012

Jeśli przedsiębiorca nie dotrzyma ustawowego terminu opłacenia składek ZUS musisz pamiętać, że skutkować to może koniecznością zwiększenia wpłacanej po terminie kwoty o należne odsetki za zwłokę, które aktualnie wynoszą 14,50% w stosunku rocznym. Odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie od każdej zaległej składki, czyli od składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP należnych za każdy miesiąc odrębnie. Przy ich wyliczaniu należy pamiętać o prawidłowym zaokrągleniu (odsetki za zwłokę zaokrąglamy do pełnych złotych).

Odsetki są należne zawsze, gdy składki są opłacane po terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od zaległości z tytułu składek za dany miesiąc, wyliczona kwota odsetek jest poniżej ustawowo określonej kwoty, wynoszącej aktualnie 6,60 zł.

Odsetki należy opłacić łącznie z nieterminowo opłacanymi składkami (jednym przelewem) za dany okres, ale odrębnie na poszczególne rachunki. Nie można najpierw opłacić po terminie samych składek, a po jakimś czasie dokonać dopłaty na pokrycie samych odsetek.

Odsetki za zwłokę są należne za okres: od dnia następnego po dniu terminu płatności składek (w sytuacji, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) terminem płatności jest pierwszy dzień przypadający po tym dniu (dniach), do dnia zapłaty należności włącznie, przy czym za dzień zapłaty, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika, a nie dzień złożenia dyspozycji zapłaty składek w banku, w którym jest prowadzony rachunek bankowy lub na Poczcie do Banku Pocztowego.

Skutkiem zapłaty składek po terminie jest ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy. Dotyczy to wyłącznie takiego przedsiębiorcy, który przystąpił do tego ubezpieczenia na swój wniosek.

O Lucre
Lucre – Usługi Księgowe to dynamicznie rozwijające się biuro rachunkowe z siedzibą w Warszawie. Zapewniamy obsługę rachunkową, rozliczamy pracowników, wspieramy i doradzamy w biznesie. W internecie najłatwiej znaleźć nas pod hasłem biuro rachunkowe warszawa
Nasi Klienci
Porady
Czy masz już swój Profil Zaufany? Nie?...
04-05-2017

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Prowadzisz firmę – z pewnością ułatwi.

Przeczytaj więcej...